Conceptual Problems In Unification Theories – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Conceptual Problems In Unification Theories

W ramach przeanalizowane zostały problemy koncepcyjne, jakie pojawiają się podczas prób tworzenia teorii unifikacji w fizyce. W badaniach wykorzystaliśmy zaawansowane narzędzia fizyki matematycznej, a także staraliśmy się spojrzeć na rozważane problemy z szerszej perspektywy filozoficznej. Projekt realizowany przy wsparciu John Templeton Foundation.

Projekt

Grantodawca: John Templeton Foundation, grant ID: 60671, wartość projektu: 217 tys. USD

Kierownik projektu: prof. Michał Heller

W ramach przeanalizowane zostały problemy koncepcyjne, jakie pojawiają się podczas prób tworzenia teorii unifikacji w fizyce. W badaniach wykorzystaliśmy zaawansowane narzędzia fizyki matematycznej, a także staraliśmy się spojrzeć na rozważane problemy z szerszej perspektywy filozoficznej. Analizie poddane zostały m.in. takie zagadnienia jak: problem ciemnej energii, problemy pojęciowe w kontekście grawitacji kwantowej, alternatywne podejścia w modelowaniu zjawisk w kosmologii i fizyce cząstek, powiązania między syntaktyką a semantyką w kontekście teorii fizycznych.

Skip to content