Copernicus Festival 2022: Informacja – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Copernicus Festival 2022: Informacja

Jak dostęp do informacji zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości? Czy faktycznie żyjemy w informacyjnych bańkach, podtrzymywanych przez media społecznościowe? Jakie prawdy o świecie zawiera jeden kubit? Czy badając informację zapisaną w genach możemy przewidzieć przyszłość naszego gatunku? Między innymi na te pytania odpowiadali goście Copernisus Festival 2022: Informacja, który odbył się od 17 do 22 maja w krakowskim Muzeum Inżynierii i Techniki.

Projekt

Jak dostęp do informacji zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości? Czy faktycznie żyjemy w informacyjnych bańkach, podtrzymywanych przez media społecznościowe? Jakie prawdy o świecie zawiera jeden kubit? Czy badając informację zapisaną w genach możemy przewidzieć przyszłość naszego gatunku? Między innymi na te pytania odpowiadali goście Copernisus Festival 2022: Informacja, który odbył się od 17 do 22 maja w krakowskim Muzeum Inżynierii i Techniki.

Numer projektu: SONP/SN/513705/2021, kwota dofinasowania: 188 395 zł, grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Więcej informacji i katalog festiwalowy na stronie edycji: https://copernicusfestival.com/?fyear=2022

Skip to content