Copernicus Festival 2024: Maszyna – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Copernicus Festival 2024: Maszyna

Jedenasta edycja Copernicus Festival odbędzie się w dniach 21-26 maja 2024 r. pod hasłem "Maszyna". Jak co roku, w czasie festiwalu czekają nas wykłady, debaty, konfrontacje, wystawy, warsztaty i projekcje filmów. W tej edycji nie tylko przyglądać będziemy się technologicznemu postępowi ludzkości - od skromnych początków na afrykańskiej sawannie, po współczesną rewolucję związaną z powstawaniem sztucznej inteligencji, ale także porozmawiamy o tym, jak bardzo użyteczna do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także w nas samych, jest metafora maszyny.

Projekt

Numer rejestracyjny: POPUL/SN/0132/2023/01, grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kwota dofinansowania: 267 598,80

Skip to content