Ewolucja wszechświata-życia-kultury – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Ewolucja wszechświata-życia-kultury

Projekt obejmował realizację trzech zadań z zakresu upowszechniania nauki: stworzenia innowacyjnej platformy edukacyjnej Copernicus College - czyli pierwszej polskiej platformy MOOC, cyklu dodatków popularnonaukowych do "Tygodnika Powszechnego" oraz serii otwartych wykładów, a także naukowego pasma wydarzeń w ramach Copernicus Festival.

Projekt

Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program: Działalność Upowszechniająca Naukę. Kwota dofinansowania: 320 500, Numer projektu: 625/P-DUN/2016

Projekt obejmował realizację trzech zadań z zakresu upowszechniania nauki: stworzenia innowacyjnej platformy edukacyjnej Copernicus College – czyli pierwszej polskiej platformy MOOC, cyklu dodatków popularnonaukowych do „Tygodnika Powszechnego” oraz serii otwartych wykładów, a także naukowego pasma wydarzeń w ramach Copernicus Festival.

Skip to content