Humanistyka w dialogu – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Humanistyka w dialogu

Projekt „Humanistyka w dialogu” składa się z dwóch równorzędnych modułów: badawczego i edukacyjno-popularyzacyjnego. Część badawcza skupiała się na analizie metodologii nauk humanistycznych oraz analizie sposobu, w jaki nauki przyrodnicze i humanistyczne przyczyniają się do tworzenia obrazów świata.

Projekt

Kierownik projektu: prof. Bartosz Brożek, wartość dofinansowania: 1,495 mln zł, grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer projektu: DIALOG 0239/2018, termin realizacji: 1 października 2018 – 30 września 2020 r.

Projekt „Humanistyka w dialogu” składa się z dwóch modułów: badawczego i edukacyjno-popularyzacyjnego. Część badawcza skupiała się na analizie metodologii nauk humanistycznych oraz analizie sposobu, w jaki nauki przyrodnicze i humanistyczne przyczyniają się do tworzenia obrazów świata. W części popularyzatorskiej przygotowane zostały materiały edukacyjne na platformę Copernicus College (kursy akademickie, e-podręczniki, serie krótkich filmów) oraz materiały popularnonaukowe – artykuły, audycje popularnonaukowe publikowane na kanale Youtube.com/CopernicusCenter, a także seria otwartych wykładów i dyskusji transmitowanych na żywo.

Materiały popularnonaukowe przygotowane w ramach projektu znaleźć można pod linkami:

Audycje: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAnzxzd1vviNvT8T3SDzZ8n5

Wywiady: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAkPSbV2kKjfYekLTVQpzYi_

Wykłady: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAm9NWkH1U1p_tHHSA8hDAp-

Skip to content