No to pięknie! Cykl spotkań wokół sztuki – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

No to pięknie! Cykl spotkań wokół sztuki

Projekt “No to pięknie” to cykl rozmów z ekspertami, którzy z perspektywy swojej dziedziny badawczej starają się odpowiedzieć na pytanie, czym jest piękno. Wraz z gośćmi zastanawiamy się dlaczego sztuka w ogóle wyewoluowała, czy istnieją neuronalne podstawy dedykowane do jej odczytania a także czy estetykę da się sprowadzić do znanych nam ekonomicznych kryteriów - słowem, czy najdroższy obraz jest najpiękniejszy?

Projekt

“No to pięknie!” to cykl dziesięciu rozmów, opublikowanych na kanale YouTube Copernicus, w których poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie czym jest piękno. Wraz z zaproszonymi gośćmi staraliśmy się zmierzyć z pytaniami o ewolucyjną naturę piękna, jego kontekst kulturowy i historyczny, uniwersalne czy też subiektywne kryteria oceny. Każdy z zaproszonych ekspertów prezentował inną dziedzinę badawczą i profesję, dzięki czemu temat piękna został omówiony z wielu różnych perspektyw. Naszymi gośćmi byli; Włodzisław Duch (neuronauka), Jerzy Luty (ewolucja), Dominika Dudek (psychiatria), Edward Nęcka (psychologia), Grzegorz Jankowicz (literatura), Piotr Augustyniak (filozofia), Monika Koperska (chemia i optyka), Wojciech Szafrański (prawo i rynek sztuki), Anna Muszyńska (budowanie kolekcji), Adrianna Krawcewicz (sztuka cyfrowa). Projekt składał się także z części warsztatowej, zrealizowanej we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, w ramach której odbyło się pięć spotkań na żywo o tematyce: Kierunki i tendencje w polskiej sztuce XX wieku; Kompozycyjne triki; Jak czytać sztukę?; Czy sztuka musi być piękna?; Wizualna forma mówienia o rzeczach ważnych. Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat sztuki, zastosowanie tej wiedzy w praktyce oraz interdyscyplinarne przedstawienie pojęcia piękna – od teorii ewolucji po optykę, prawo, ekonomię czy sztuczną inteligencję.

Dofinansowano 42 000,00 PLN ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Edukacja Kulturalna 2022

Skip to content