Otwarta nauka w Centrum Kopernika – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Otwarta nauka w Centrum Kopernika

W ramach projektu „Otwarta nauka w Centrum Kopernika” przygotowaliśmy zestaw 60 materiałów filmowych, 20 odcinków podcastu, 20 artykułów popularnonaukowych i 20 infografik. Zorganizowane zostały także 32 spotkania popularnonaukowe transmitowane na żywo.

Projekt

W ramach projektu „Otwarta nauka w Centrum Kopernika” przygotowaliśmy zestaw 60 materiałów filmowych, 20 odcinków podcastu, 20 artykułów popularnonaukowych i 20 infografik. Zorganizowane zostały także 32 spotkania popularnonaukowe transmitowane na żywo.

Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kwota dofinansowania: 619 764 zł, numer rejestracyjny: SONP/SN/466117/2020.

Tematyka projektu objęła różnorodne zagadnienia z zakresu nauk matematycznych i fizycznych, nauk o życiu i nauk o umyśle. Wiodąca idea projektu odwołuje się do głośnej koncepcji otwartej nauki (open science), którą w ramach projektu pojmowaliśmy szerzej: m.in. jako nowy sposób otwarcia trudnych zagadnień współczesnej nauki dla szerokiej publiczności; jako próbę otwarcia bogactwa naukowej wiedzy przed osobami sceptycznie nastawionymi do twierdzeń współczesnej nauki, oraz próbę przybliżenia takim osobom specyfiki metod nauki, a także jako próbę stworzenia otwartej przestrzeni do dialogu pomiędzy nauką a innymi dziedzinami kultury.

W ramach projektu powstały m.in. takie serie jak:

Zacznijmy od zera (13 odcinków) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAkwhHP2KWl8_voT24UAg28o

Magia technologii (5 odcinków) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAn-0TdZP61BL9XjA-_FG7lA

Wyobraźnia (5 odcinków) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAnp7AfmQ7i2xQavqZASwa2l

Bomba atomowa (5 odcinków) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAnp7AfmQ7i2xQavqZASwa2l

Nasi przodkowie (2 odcinki) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAmOWGw3NMKkQ69J4tDc9jHR

Mózg w nauce (5 odcinków) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAmXoW0Xlbch6nZZygIYgBjw

Życie (3 odcinki) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAmrX-nBZbxmoWHk0vcIfdcn

A dlaczego? O wyjaśnianiu w nauce i poza nią (5 odcinków) https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAmBdxSxBZQeMfYe6E7akgX4

Podkast „Otwarta Nauka” (20 odcinków): https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAn6SS3mf7v11UPfOOKLEKMd

Wykłady: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuqpwpkBmbAn5hbeNJ1hbHmQhoLK6_TWY

Skip to content