Science for Ministry in Poland – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Science for Ministry in Poland

Głównym celem dwuetapowego projekt „Science for Ministry in Poland” było zainicjowanie debaty na temat relacji nauki i religii w Polsce, a także stworzenie materiałów i narzędzi dydaktycznych (kursów akademickich, podręczników przeznaczonych dla odbiorców na różnym etapie edukacji, w tym dla alumnów seminariów duchownych i studentów teologii), które przełożą się na większe zrozumienie problematyki relacji nauki i religii wśród szerokiej grupy odbiorców.

Projekt

Grantodawca: John Templeton Foundation, grant ID: 39267 oraz 50181, wartość projektów: 790 tys. USD

Kierownik projektu: prof. Michał Heller

Głównym celem dwuetapowego projekt „Science for Ministry in Poland” było zainicjowanie debaty na temat relacji nauki i religii w Polsce, a także stworzenie materiałów i narzędzi dydaktycznych (kursów akademickich, podręczników przeznaczonych dla odbiorców na różnym etapie edukacji, w tym dla alumnów seminariów duchownych i studentów teologii), które przełożą się na większe zrozumienie problematyki relacji nauki i religii wśród szerokiej grupy odbiorców.

Wśród trwałych efektów projektu wymienić można publikację serii oryginalnych książek na temat relacji nauki i religii, a także tłumaczeń, esejów, materiałów katechetycznych i homiletycznych uwzględniających tematykę poruszaną przez współczesną naukę. W ramach projektu powstała infrastruktura informatyczna i pierwsze kursy na platformę Copernicus College (e-uniwersytet oferujący darmowe kursy na poziomie akademickim), a także częściowo sfinansowane zostały trzy pierwsze edycje Copernicus Festival.

Skip to content