XXIV Konferencja Metodologiczna: Śladami Arcybiskupa Życińskiego – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

XXIV Konferencja Metodologiczna: Śladami Arcybiskupa Życińskiego

„Dopiero przeglądając jego prace po jego śmierci zdałem sobie sprawę, że wyłania się z nich w miarę spójny program filozoficzny”, mówił ks. Michał Heller prawie dekadę temu. Dziś pragniemy zaprosić na XXIV Konferencję Metodologiczną: Śladami Arcybiskupa Życińskiego. Filozofia, Nauka, Teologia, Kultura. Odbędzie się ona w dziesiątą rocznicę śmierci 28-29 października 2021 w auli Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17 w Krakowie. Program poniżej.

Czwartek, 28 października
9.00-9.15 Ks. Prof. Michał Heller Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości
Sesja I – prowadzenie: Ks. Prof. Zbigniew Wolak
9.15-10.00 Abp Prof. Stanisław Budzik Kontynuacja programu Abpa Życińskiego Kongresów Kultury Chrześcijańskiej
10.00-10.45 Dr Jacek Urbaniec Józef Życiński i Michał Heller – filozoficzny tandem czy tylko symbioza organizacyjna?
10.45-11.15 – przerwa kawowa
Sesja II – prowadzenie: Ks. Prof. Wojciech Grygiel
11.15-12.00 Ks. Prof. Janusz Mączka Metafizyczne ideaty Józefa Życińskiego
12.00-12.45 Ks. Prof. Zbigniew Wolak  Język i metoda – paradoksy parafrazy logicznej
12.45-15.00 przerwa obiadowa
Sesja III – prowadzenie: Prof. Bogdan Dembiński
15.00-15.30 Dr Kamil Trombik Relacja nauka-teologia w ujęciu Józefa Życińskiego. Wybrane aspekty
15.30-16.00 Ks. Prof. Damian Wąsek Co to znaczy wierzyć? Różne wymiary aktu wiary w teologii Józefa Życińskiego
Piątek, 29 października
Sesja IV – prowadzenie: ks. Janusz Mączka
9.15-10.00 Ks. Prof. Michał Heller Józefa Życińskiego zmagania z językiem o Bogu
10.00-10.45 Ks. Prof. Wojciech P. Grygiel Pole racjonalności Życińskiego a pole formalne Hellera
10.45-11.15 – przerwa kawowa
Sesja V – prowadzenie: ks. Damian Wąsek
11.15-12.00 Ks. Prof. Marek Słomka J. Życińskiego „otwarty teizm”
12.00-12.45 Ks. Prof. Robert Woźniak Józefa Życińskiego idea pojednania kultur
12.45-13.30 Ks. Dr Zbigniew Liana Józef Życiński wobec tradycji metody krytycznej
13.30-15.00 przerwa obiadowa
Panel podsumowujący
15.00-16.00 Uczestnicy:

Ks. Prof. Michał Heller,  Ks. Prof. Janusz Mączka, Dr Jacek Urbaniec

Prowadzenie:

Ks. Dr Zbigniew Liana

_______________________________________________________________

Organizatorzy konferencji: 

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie

Polska Akademia Umiejętności

Copernicus Center Press

Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Skip to content