Co neuronauka mówi o urojeniach, Bartosz Janik – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Co neuronauka mówi o urojeniach, Bartosz Janik

18:00

De Revolutionibus Books&Cafe, ul. Bracka 14 w Krakowie

Niewłaściwie funkcjonujące przekonania od wielu lat interesują psychologów, psychiatrów i filozofów. Jedną z najciekawszych klas takich przekonań są urojenia.

O ich definicję i samą istotę spierają się filozofowie. Psychologów w kontekście urojeń najbardziej interesuje to, z jakimi deficytami wiąże się ich pojawianie się. Z kolei psychiatrzy usiłują z jednej strony podać skuteczny algorytm ich wykrywania, z drugiej – wskazać ich neurobiologiczne podłoże. Podczas wykładu Bartosz Janik spróbuje pokazać – odwołując się m.in. do wyników badań prowadzonych w obszarze neuronauki poznawczej – że te trzy perspektywy (i trzy przedsięwzięcia) są ze sobą bardziej związane, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka.

Bartosz Janik przygotowuje doktorat w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, zajmuje się zagadnieniami na styku filozofii, prawa, neuronauki i psychiatrii.

„Nauka na żywo” – zadanie finansowane w ramach umowy 808/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content