O liczbach nierzeczywistych – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

O liczbach nierzeczywistych

18:00

De Revolutionibus, Bracka 12, Kraków

W matematyce przełomowe idee niekiedy kształtują się przez stulecia. Tak właśnie było z różnymi „niemożliwymi” rodzajami liczb, do których dziś jesteśmy tak przyzwyczajeni: ujemnymi czy niewymiernymi. Jednak nawet współcześnie istnieją systemy liczbowe, które mogą budzić metafizyczny niepokój. Systemy, w ramach których liczba podniesiona do kwadratu może okazać się ujemna, nieskończona suma 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + … niekiedy wynosi -1, a stara dobra oś liczbowa okazuje się niewystarczająca. W swoim wykładzie, odwołując się wyłącznie do wiedzy na poziomie przedlicealnym, opowie dr. Tomasz Miller o dwóch takich „nierzeczywistych” rodzajach liczb: zespolonych oraz p-adycznych. Odpowie również na naturalnie nasuwające się pytanie: czy to ma w ogóle jakiś (fizyczny) sens?

Tomasz Miller obronił doktorat z fizyki matematycznej. Pracuje na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Członek Centrum Kopernika.

Skip to content