Pajączkowska Anna – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Anna Pajączkowska

W zespole Centrum Kopernika od 2017 r., gdzie odpowiada za kwestie formalno-prawne i organizacyjne. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w 2017 r. zdobyła tytuł radcy prawnego przy OiRP w Krakowie. Od 9 lat wolontariuszka organizacji pozarządowych. Swój rozwój w zakresie działalności obywatelskiej zawdzięcza głównie współpracy z Fundacją Stańczyka w Krakowie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu NGO. Specjalizuje się w prawie organizacji pozarządowych, gospodarczym, cywilnym, ochronie danych osobowych, prawie pracy.