Dudek Dominika – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Dudek Dominika

prof. dr hab., lekarz psychiatra, kieruje Kliniką Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracuje z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Redaktor naczelna czasopisma Psychiatria Polska (IF=1,311) i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka kilkuset artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, redaktorka wielu monografii. Inicjatorka i kierowniczka projektu Rozmowy o człowieku.

Skip to content