dr hab Marcin Gorazda – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

dr hab Marcin Gorazda

Doktor habilitowany nauk prawnych, doktor filozofii, prawnik, adwokat. Zajmuje się filozofią i metodologią nauk społecznych, filozofią ekonomii, filozofią prawa. Specjalista w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. Członek Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii. Autor „Filozofii ekonomii” (CC Press, 2014), „Granic naturalizacji prawa” (Wolters Kluwer 2017) oraz współredaktor i współautor „Metaekonomii” (CCPres 2017).

Wybrane publikacje

Skip to content