Grygiel Wojciech – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Wojciech Grygiel

doktor habilitowany, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, stały współpracownik Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernika UJ, autor wielu publikacji, dotyczących filozoficznych problemów uwikłanych w teorie fizyki.