Kurek Łukasz – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Łukasz Kurek

Doktor prawa i filozofii, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek zespołu Centrum Kopernika UJ. Autor m.in. książki "Dualizm przekonań" (Copernicus Center Press 2016).