Pabjan Tadeusz – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Tadeusz Pabjan

dr hab., adiunkt na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, stały współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, autor wielu publikacji, w tym książek "Eksperymentalna metafizyka" (Copernicus Center Press 2011), "Niedomknięty bilans wszechświata" (Copernicus Center Press 2014) oraz, wspólnie z Michałem Hellerem, "Stworzenie i początek wszechświata" (Copernicus Center Press 2013) i "Elementy filozofii przyrody" (Copernicus Center Presss 2014). Jego zainteresowania naukowe obejmują filozofię nauki, filozofię przyrody i relację między nauką i religią.