Polak Paweł – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Paweł Polak

dr hab., profesor nadzwyczajny na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, stały współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych, jego zainteresowania badawcze obejmują filozoficzne problemy informatyki, a także historię nauki i historię polskiej filozofii przyrody. Redaktor naczelny czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce.

kontakt

strona internetowa: http://polak.wikidot.com/