Wyżykowski Wojtek – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Wojtek Wyżykowski

Absolwent i pracownik Wydziału Prawa i Administracji UJ i członek zespołu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Zaangażowany przede wszystkim w produkcję materiałów audiowizualnych, projekty internetowe, projekty specjalne oraz Copernicus Festival.