Hohol Mateusz – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Mateusz Hohol

doktor, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania dotyczą przede wszystkim kognitywistyki/psychologii matematyki, czyli poznawczego przetwarzania liczb i struktur geometrycznych, oraz pojęciowych i metodologicznych zagadnień (neuro)kognitywistyki. Opublikował na te tematy książki "Foundations of geometric cognition" (Routledge, 2020), "Umysł matematyczny" (CCPress, 2014) i "Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych" (CCPress, 2013) oraz wiele artykułów, m.in. w czasopismach, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Theory & Psychology, Journal of Computational Neuroscience. Aktualnie realizuje grant Opus "Mechanizmy poznania geometrycznego" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Laureat Nagrody Naukowej Polityki, Stypendium "Start" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Pełna lista publikacji dostępna jest na stronie internetowej www.hohol.pl

kontakt i dodatkowe informacje

biuro/korespondencja: ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków

poczta elektroniczna: mateusz.hohol@uj.edu.pl

strona internetowa: www.hohol.pl

profil Google Scholar: link

profil ResearchGate: link

profil ORCID: link

Wybrane publikacje