Philosophy in Science (2012) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Philosophy in Science (2012)

27 stycznia 2012 r. w salach reprezentacyjnych Palacu Larisha Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Brackiej 12 miało miejsce międzynarodowe seminarium Philosophy in Science.

Konferencji towarzyszyło przekonanie, że refleksja filozoficzna nie musi być czystą spekulacją, całkowicie oderwaną od zjawisk zachodzących w przyrodzie. Założenia i interpretacje teorii naukowych mogą stać się przedmiotem głębokiego namysłu, a odkrycia nauki pomagają głębiej – i z nowej perspektywy – analizować tradycyjne problemy filozoficzne.

Wygłoszono następujące referaty:

Helge Kragh, Theories of Everything? Lessons From the History of Science
Michał Heller, Ontology of the Planck Scale
Wojciech Grygiel, Spacetime and the Theory of Quantum Gravity
Roman Murawski, On a Proof in Mathematics
Krzysztof Maślanka, Zeta Function of Riemann – Universal (and Hidden) Book of Everything
Bartosz Brożek, The Return of the Empirical Subject in the Philosophy of Mathematics
Yadin Dudai, The Reduction of Memory in Neuroscience. Shifting from the Content into Form and Back
Łukasz Kurek, Moral Emotions From a Neurophilosophical Perspective

Strona seminarium

Zdjęcia z wydarzenia (prof. Adam Walanus)

Nagrania referatów (playlista)

Skip to content