XIV KKM: Road to Reality with Roger Penrose (2010) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

XIV KKM: Road to Reality with Roger Penrose (2010)

Celem XIV Krakowskiej Konferencji Metodologicznej (20-21 maja 2010) było prześledzenie oryginalnego wkładu sir Rogera w rozwój matematyki, fizyki i kosmologii oraz wytyczenie szlaku dla programu naukowego, który kontynuowałby osiągnięcia Penrose’a.

Program konferencji

Simon Saunders, Natural necessity: mathematics and structural realism
James Ladyman, Three claims about symmetries in physics from „The Road to Reality”
Shahn Majid, Quantum Born reciprocity and the cosmological constant
Józef Życiński, Plato, Penrose and Ellis: Ontological Platonism in Foundations of Mathematics
Sir Roger Penrose, Aeons before the Big Bang
Roman Duda, Deep roots of mathematics
Bogdan Dembiński, Peri ideon logikos
Krzysztof Wójtowicz, Can empirical facts become mathematical truths
Stanisław Krajewski, Penrose’s metalogical argument is unsound
Donald Lynden-Bell, Mach’s Principle within General Relativity
Gordon McCabe,The non-unique universe
Leszek Sokołowski, On the abuse of gravity theories in cosmology
Wojciech Grygiel, Hawking and Penrose – one physics, two philosophies?

Zdjęcia z konferencji

Skip to content