Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (2010) – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów (2010)

Konferencja odbyła się w dniach 22-23 lutego 2010 roku.

Wygłoszono następujące referaty:

Jerzy Sikorski, Miejsce pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze fromborskiej w świetle współczesnej praktyki
Krzysztof Mikulski, Joanna Jendrzejewska, and Anna Stachowska, Przodkowie i najbliżsi krewni Mikołaja Kopernika oraz ich żeńskie potomstwo
Tomasz Węcławowicz, Krypta biskupia we fromborskiej archikatedrze. Pytania badawcze
Wojciech Branicki, Tomasz Kupiec, Analiza markerów DNA jądrowego w szczątkach z grobu 13/05
Tomasz Kupiec, Wojciech Branicki, Zastosowanie analizy mtDNA do identyfikacji szczątków ludzkich z grobu 13/05
Arkadiusz Sołtysiak, Myślenie magiczne w interpretacji archeologicznej. Przykłady, próba klasyfikacji, perspektywy
Jarosław Bednarek, Pułapka typologii antropologicznej
Tomasz Kozłowski, Refleksje antropologa nad identyfikacją szczątków kostnych znalezionych w Katedrze we Fromborku jako należących do Mikołaja Kopernika. Próba krytycznego spojrzenia
Bronisław Młodziejewski, Wydolność metod rekonstrukcji wyglądu twarzy w świetle współczesnej antropologii sądowej
Józef Flik, Szesnastowieczne portrety Mikołaja Kopernika
Tomasz Grzybowski, Statystyczna i filogenetyczna interpretacja wyników badań mitochondrialnego DNA domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika z archikatedry fromborskiej
Peter Gwozdz, Copernicus Y-DNA is Haplogroup R1b1b2a1
Adam Walanus, Datowanie radiowęglowe, a sprawa grobu Kopernika
Lidia Smentek, Lost OR found?
Michał Kokowski, Procedura identyfikacji szczątków nr 13/05 jako szczątków Kopernika w świetle racjonalności uzasadniania i retoryki perswazji

Skip to content