Problemy koncepcyjne w unifikujących teoriach fizycznych – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ

Problemy koncepcyjne w unifikujących teoriach fizycznych

W ramach grantu analizowane są problemy pojęciowe, w jakie uwikłane są projekty unifikacyjne w fizyce.

Opis projektu

W badaniach wykorzystujemy zaawansowane narzędzia fizyki matematycznej, a także posiłkujemy sięrefleksją filozoficzną. Analizowane są w szczególności następujące zagadnienia:

1) Czy czarna energia, która – zgodnie z przyjmowanym obecnie modelem kosmologicznym – stanowi 68% materii wszechświata, może być przyczyną efektu reakcji wstecznej w niewielkich niejednorodnościach gęstości energii ze względu na nieliniowy charakter teorii Einsteina?

2) Problemy pojęciowe w kontekście “grawitacji kwantowej”; wykorzytsujemy w tym kontekście zaawansowane narzędzia geometrii nieprzemiennej.

3) Alternatywne podejścia w modelowaniu zjawisk w kosmologii i fizyce cząstek.

4) Powiązania między syntaktyką a semantyką w kontekście teorii fizycznych – w tym kontekście analizy filozoficzne stanowiły istotne uzupełnienie prowadzonych badań.

Członkowie zespołu

Kierownik: Michał Heller

Koordynator grupy badawczej “Geometria nieprzemienna”: Michał Eckstein

Koordynator grupy badawczej “Ogólna teoria względności”: Sebastian J. Szybka

W badaniach wzięło udział 20 naukowców z Polski oraz Austrii, Francji oraz Niemiec.